Liiva Külaseltsi ajalugu

2016

12. juuni - Liiva Külaseltsi laat Oravamäe pargis

2015

8. september - Algas Liiva jaama raudteeülekäigu ehitus

2. mai - Teeme Ära 2015 - Liiva Külaseltsi koristustalgud

21. jaanuar - ~30 osalejaga Liiva Külaseltsi ühine õhtusöök kohvikus Mimosa.

2014

24. august - Kohvik Mimosa hoovis toimus Liiva Külaseltsi Laat ja Koogipidu.

19. juuni - Nõmme Sõnumites ilmus intervjuu Indrekuga pealkirja all "Rail Balticu Nõmmet läbiv trass jäeti esialgu kõrvale"
https://nommesonumid.blogspot.com/2014/06/rail-balticu-nommet-labiv-trass-jaeti.html

29. mai - Vabariigi Valitsus otsustas jätkata Harjumaal analüüse Rail Baltic'u trassialternatiividega 13A, B, C ja D ning jätta Nõmmet läbiva 12A kõrvale. https://majandus24.postimees.ee/2810916/ministeerium-jatkab-kolme-rail-balticu-trassi-analuusiga

24. jaanuar - Indrek kutsub Nõmme halduskogu elukeskkonnakomisjoni koosolekule Edelaraudtee Infrastuktuuri AS, Tallinna Kommunaalameti, Tallinna Transpordiameti ja Nõmme Linnaosa valitsuse esindajad, et leida võimalus ülekäigu rajamiseks Liiva jaama.

8. jaanuar - Nõmme halduskogu esitas pöördumise Harju Maavanemale, milles kinnitati, et halduskogu ei poolda Rail Baltic'u trassialternatiivi 12A. Sama seisukohta asus toetama ka Nõmme Linnaosa valitusus. https://maaleht.delfi.ee/arhiiv/nomme-linnaosa-valitsus-halduskogu-ja-seltsid-kujundasid-rail-balticu-trassi-osas-uhise-arvamuse?id=67589684
Samal teemal ka Nõmme Sõnumites: https://nommesonumid.blogspot.com/2014/01/nomme-ei-taha-rail-balticut-oma.html

7. jaanuar - Koostöös Tallinna Keskkonnaametiga sai Oravamäe mänguväljak meie eestvedamisel uue ja suurema kiige.

2013

31. detsember - Koostasime ka Nõmme Seltside Koostöökoja poolt avalduse Harju maavanemale, milles väljendasime kategoorilist vastuseisu trassivariandile 12A.

16. detsember - Indreku kommenteeris Rail Balticu Nõmmet läbiva trassialternatiiviga kaasnevat Tallinna Televisioonis.

06. detsember - Indrek osales Rail Baltic'u töönõupidamisel Harjumaa Omavalitsuste Majas.

23. november - Indrek osales Nõmme Tee Seltsi sügisseminaril Nõmme Kultuurikeskuses ja tegi ettekande Rail Balticu Nõmmet läbiva trassi probleemidest.

19. november - Ilmus Indreku koostatud Rail Baltic'u teemaline artikkel Nõmme Sõnumites.

15. november - Anne Allik ja Indrek Luberg osalesid Rail Baltic'u raudtee alternatiivsete trassikoridoride tutvustusel Nõmme Kultuurikeskuses.

20. oktoober - Kohalike omavalitsuste valimistel hääletas Indreku poolt 125 nõmmekat ning Liiva Külaselts sai oma esindaja Nõmme halduskokku.

17. oktoober - Saatsime arupärimise Harju maavanemale seoses Nõmmet läbiva Rail Baltic'u trassialternatiiviga.

26. september Indrek Liiva Külaseltsist, Triin Möldre Tee Seltsist ja Ülle Loov Nõmmest osalesid Margus Lepa juhitud Nõmme Raadio Lõunatunnis, kus rääkisid Nõmme Koostöökojast, Nõmme Seltside Manifestist ja veel paljudest elulistest asjadest.

24. september - Liiva Külaseltsi kolmeliikmeline meeskond osales esmakordselt Nõmme Mälumänguturniiril ning saavutas 31 võistkonna hulgas 8. koha.

21. september - Korraldasime koos Möldre tee seltsi ja Loov Nõmmega "Möldre tee kolmnurgas" Nõmme Koostöökoja kärajad, kus arutasime kohalikke teemasid ja andsime viimase lihvi Nõmme Seltside Manifestile.

16. september - Kohtusid Indrek Liiva Külaseltsist, Triin Möldre Tee Seltsist ja Ülle Loov Nõmmest, et panna kokku Nõmme Seltside Manifesti esialgne versioon.

6-7. september - Indrek (Liiva Külaselts), Maarja (Telliskivi Selts), Anne (Vanalinna Selts), Jaak (Luite selts), Kalev (Loov Nõmme) ja Teele ning Andra Linnaideest külastasid Helsingi aktiivsemaid asumiseltse.

25. august - Pidasime Kalmistu tee ja Pedaja tn. nurgal laata ja söögipidu.

31. mai - Avati vastvalminud Liivametsa tänav liikluseks.

30. aprill - Renoveeriti meie eestvedamisel Pedaja tänava teekate ning paigaldati õueala märgid.

4. mai - Korraldasime taas talgud, koristasime oma majade ümbrust ja Oravamäe mänguväljakut.

Aprill - Liitusime Tallinna asumiseltse koondava Linnaidee algatusega.

2012

Detsember - Osalesime aktsioonis Nõmme linnaosaarhitekti ametikoha säilitamise kaitseks ja kogusime allkirju petitsioonile. Edukalt.

26. november - Algas Liivametsa tee ehitus, valmimistähtajaks 14. juuni 2013.

5. mai - Liiva Külaseltsi talgud Oravamäel. Värvisime üle mänguväljaku puit- ja metalldetailid ning riisusime ja koristasime ümbrust. Paigaldasime mänguväljakule ka naabrivalve sildi.

28. märts - Tallinna Linnavalitsuse istungil kiideti heaks kohtuliku kompromissi tingimused linna ja OÜ Riigiressursside Keskus (RRK) vahel, mille järgi kohustub RRK tasuma ligi 208 000,- Liivametsa tee välja ehitamiseks ning tee valmimise esialgne tähtaeg on 31.12.2012.

21. veebruar - Avasime pidulikult Liiva Külaseltsi liuvälja ja tähistasime vastlapäeva.

17. veebruar - Ilmus Liiwa Teataja 3. number, kus pikem intervjuu Mati Särglepaga ja Leho Lõhmuse lugu "Kuidas Liivast oleks saanud Õnne".

30. jaanuar - Alustasime oma liuvälja rajamist Kalmistu tee ja Pedaja tn. nurgal asuvale asfalteeritud kinnistule. Oma õla panid üritusele alla:
AS Külminaator, kes võimaldas meil tasuta kasutada oma kinnistut;
Põhja Päästekeskus, kes transportis oma masinatega kohale vee;
AS Tallinna Vesi, kes varustas meid selleks puhuks tasuta veega;
Leo Jakobson Jeti jäähallist, kes juhendas meid liuvälja tegemisel;
Nõmme Linnaosavalitsus, kes toetas meid asjaajamisel;
ning paljud elanikud ja muud toredad inimesed, kes meil seda reaalselt rajada aitasid.

20. jaanuar - Indrek ja Aarand paigaldasid ümbruskonna tänavapostidele 8 suurt naabrivalve piirkonna silti.

12. jaanuar - Edastasime Nõmme uue üldplaneeringu töörühmale oma seisukohad ja ettepanekud.

04. jaanuar - Tiiu, Aarand, Kristel ja Indrek osalesid Nõmme üldplaneeringu aruteluks kokku kutsutud kodanikuühiskonna sidusgruppe hõlmava töörühma esimesel koosolekul.

2011

28. detsember - Indrek allkirjastas MTÜ Eesti Naabrivalve, Põhja Prefektuuri ja Nõmme Linnaosavlitsusega Kalmistu tee ja Saeveski tn naabrivalvesektori lepingud.

November - Tiit Roosma korraldas Kalmistu tee ja Liivametsa tee äärses metsas asuvate avatud kaevude katmise betoonist luukidega.

26. oktoober - Alustati Kalmistu teel kahe kaua oodatud kiirust piirava künnise paigaldamist. Esmasel vaatlusel lõi nii mõnelgi kiiruse ületajal juba sädemeid põhja alt välja, nii, et tundub, et asi töötab. Järgmisel päeval ilmub Tallinna Postimehes ka artikkel meie vastvalminud künnistest.

1. oktoober - Toimus Liiva Külaseltsi Seeneretk 2011, juhendajaks vabakutseline seeneteadlane Laura Pärtel. Päeva lõpetas ühine seenekastme söömine.

15.september - Kohtusid Kalmistu teel Nõmme Linnaosavalitsuse, Tallinna Kommunaalameti ja Liiva Külaseltsi esindajad ning arutasid läbi võimalike künniste asukohad ning nende paigaldamisega seotud üksikasjad.

12.september - Ilmus Tallinna Postimehes artikkel „Pidev veokite vool muudab inimeste elu põrguks“ ja pildigalerii liiklusolukorrast Kalmistu teel. Juhatuse liikmetel jätkus õhtuni tööd, et Postimehe kommentaariumis inimestele selgitusi jagada.

10.september Osalesime MTÜ Loov Nõmme poolt korraldatud tänavalaadal Õie pargis.

8.september Merike ja Margo osalesid Kuku Raadio Linnatunnis, mille teemaks oli Nõmme jaamahoones kohalikele MTÜ-dele ja seltsidele avatud Linnakodanike ruum.

7.september Toimus Kalmistu teel Liiva Külaseltsi, Nõmme Linnaosavalitsuse ja Tallinna Transpordiameti esindajate kohtumine. Teemaks Kalmistu tee liikluskorraldus ja selle parandamine. Kohal oli ka Postimehe ajakirjanik ja fotograaf, kes kohtumisest ja liiklusolukorrast Kalmistu teel ülevaatliku artikli üllitasid (12.09 Tallinna Postimees). Sobivalt sõitis samal ajal üks veok otsa kõnnitee torupiirdele, misjärel käis kohal ka politsei.

4.september LIIVA KÜLASELTSI TÄNAVATURG JA SÖÖGIPIDU. Osalejaid oli paarsada, nende hulgas ka linnaosavanem ja MTÜ Loov Nõmme esindajad. Seltsi poolt pakuti osalejatele arbuusi ja morssi ning toimus õnneloos, millega kogusime Liiva Külaseltsile 62 eurot. Üritus leidis kajastust Tallinna Postimehes ja Nõmme Sõnumites.

2.september LIIWA TEATAJA nr. 2. Trükiti 400 eksemplari, millest enamus jagati kogu Liiva asumi postkastidesse ning osa jäi ka laadale jagamiseks.

30.august Indrek ja Aarand ehitasid ja paigaldasid teadetetahvli Kalmistu tee ja Saeveski tn. nurgale.

29.august Saatsime kirjaliku päringu linnaosavanemale erinevate Kalmistu teed puudutavate küsimustega, mis kohtumisel lahendamata jäid.

17.august Juhatuse koosolek nr 14. Koosolekul osalesid külalaada ja söögipeo korraldamisega seotud Marili Rooba ja Tatjana Järvi. Anti ülevaade kohtumisest linnaosavanemaga, ning arutati külalaada, söögipeo ja Liiwa Teatajaga seotud küsimusi. Saime ka kinnituse Politseilt, et nende järelvalve tulemusena on tuvastatud kiiruspiirangu rikkumisi Kalmistu teel ning nad jätkavad Kalmistu teel patrullimist.

15.august Kohtumine linnaosavanemaga.

8.august Juhatuse koosolek nr 13. Arutasime külalaada ja söögipeo organiseerimisega seotud küsimusi, naabrivalvega liitumise ideed ning teadetetahvli paigaldamise
võimalusi. Valmistasime ette teemad linnaosavanemaga kohtumiseks. Otsustasime määrata igale juhatuse liikmele juhtimiseks ühe kindla kuu, mille jooksul üks inimene
vastutab koosolekute korraldamise, Facebooki ja kodulehe halduse jms. eest.

20.juuli Paigaldas Tallinna Transpordiamet Kalmistu teele meie poolt taotletud liikluskorraldusvahendid – jalakäijate eraldusribad, 30 km/h märgised asfaldile, ülekäigurajad ja torupiirde.

1.juuli - Saatsime Tallinna Transpordiametile ametliku taotluse kokkulepitud liikluskorraldusvahendite paigalduseks. Need peaks paigaldatama kahe nädala jooksul.

28.juuni - Kohtumine Tallinna Transpordiameti ja Nõmme LOV esindajatega Kalmistu teel. Tutvustasime olukorda ja probleeme ning leppisime kokku paigaldatavate liikluskorraldusvahendite vajaduse ja asukohad.

Osalesime Kalmistu tee 11 detailplaneeringu arutelul Nõmme Linnaosavalitsuses. Krundi praegune omanik Riigi Kinnisvara AS planeerib sinna kolm 3-korruselist (32 korteriga) elamut. Parkimiskohti on plaanil 1,2 kohta 1 korteri kohta. Kogu kõrghaljastus säilitatakse. Majade ette rajatakse kõnnitee, krunt piiratakse aiaga ning krundi taha piirile tuleb müratõkkesein, et takistada tagant tulevat ventilatsiooni jm müra. Pärast detailplaneeringu valmimist plaanib RK krundi arendajale maha müüa.

20.juuni - Juhatuse koosolek nr 12. Vastuseks meie kirjale Tallinna LV-le saime vastuse Kommunaalametist (samasuguse vastuse oli saanud ka Nõmme LOV oma taotlusele): kuna praegune ajutine ümbersõidutee asub reformimata riigimaal, mille kohta on esitatud erastamistaotlus, ei saa seda ajutise teena kasutusele võtta. Lisaks ei piisa nende hinnangul praegusest aluskihist, et tee taluks pikemaajalist raskeveokite koormust, mistõttu paljast pindamisest ei piisa.

Meie edasine plaan – hakkame aktiivsemalt taotlema detailplaneeringujärgse (minimaalse variandi) Liivametsa tee väljaehitust.

Hetkel tänaval seis, et enamus autosid ületavad kiirust, raskeveokite kihutamine kell 4 ja 6-7 öösel tekitab olulist müra.

Valmistasime ette 28.06 kohtumist Transpordiametiga.

Arutasime 28.06 Kalmistu tee 11 detailplaneeringu asja.

17.juuni - Juhatuse liige osales Kalmistu tee vastuvõtmise kokkusaamisel ning edastas meiepoolsed parandussoovid.

14.juuni - Avati Kalmistu tee taas liikluseks.

13.juuni - Külaseltsi juhatuse kohtumine uue Nõmme LOV vanema Erki Korpiga. Tutvustasime seltsi tegemisi ja Kalmistu tee olukorda.

3.juuni - Kohtumine Kalmistu teel, osalesid Tallinna Vesi, Nõmme LOV, teedeehitajad jt. Esitasime oma pretensioonid, nõudmised ja ettepanekud edaspidiseks (kohalike elanikega mittearvestamine jms).

Nõmme LOV andis teada, et nad on saatnud omalt poolt taotluse Kommunaalametile, et praegune ajutine ümbersõidutee võetaks kasutusele ajutise ladudele juurdepääsuteena.

2.juuni - Juhatuse koosolek nr 11. Arutasime edasisi tegevusplaane

31.mai - Vastuskiri meie Kommunaalametile saadetud kirjadele - 16.märts (seoses kaardiga, millel on tähistatud Liiva Külaseltsi taotletavad piirangud ja kõnniteed), 28.märts (Liivametsa tee väljaehituse hinnang) ning 05.mai) saime järgmised sõnumid:

1. Tallinna linn on otsustanud RRK kohtusse anda

2. Praegune ajutine ümbersõidutee kulgeb osaliselt perspektiivse Liivametsa tänava teekoridorist väljas ja ei ole Tallinna linna teederegistris arvel. Seetõttu ei saa Kommunaalamet pärast Kalmistu tee avamist seda edasi hooldada ning plaanis on see ajutine tee sulgeda (st kogu liiklus tuleb tagasi Kalmistu teele)

3. Inimeste ohutuseks on tehtud Kalmistu tee algusesse kõnnitee.

25.mai - Külaseltsi vastne liige Els Roode kutsus Liiva Küla aktivistid endale külla. Kuulasime Liiva ajaloost ja tegemistest (sellest kirjutame järgmises Liiwa Teatajas)

24.mai - Kalmistu tee alguses avati Liiva Külaseltsi algatusel rajatud kõnnitee

Vastvalminud kõnnitee Vastvalminud kõnnitee


18.mai - Juhatuse liikmed külastasid endist Nõmme LOV vanemat, praegust parlamendisaadikut Rainer Vakrat Toompea lossis.

17.mai - Juhatus saatis Tallinna LV-le ametliku kirja, kus soovis, et linn kehtestaks vahetult pärast AS Tallinna Vesi poolt kanaliseerimistööde lõpetamist Kalmistu teele alalise raskeveokite sõidukeelu. Selgitasime meie olukorda ning samuti taotlesime tegevusi, mis võimaldaks olemasoleva ajutise Liivametsa tee ametliku teena kasutusele võtta kuni detailplaneeringule vastava tee valmimiseni. Kirja saajateks olid Edgar Savisaar ja kõik abilinnapead.


15.mai
- LIIVA KÜLASELTSI I TÄNAVATURG Kalmistu   tee 11 krundil. Oli üllatavalt suur hulk nii müüjaid kui ostjaid,   õnneloos, Tagurpidi Lavka, mõnus tutvumine ja sotsialiseerumine .

Liiva Külaseltsi I tänavaturg 2011 Liiva Külaseltsi I tänavaturg 2011

12.mai - Laada ettevalmistustööd – toimumispaiga otsaimine, loosi auhindade otsimine, kogumine ja õnneloosi ettevalmistus, kooskõlastused jms.

10.mai - Juhatuse liikmete kohtumine Tallinna Transpordiametis. Uuriti võimalust praegune Liivametsa tee ajutise teena kasutusele võtta. TA on poolt, et teedevõrku suurendatakse, aga Liivametsa tee väljaehitamine sõltub linna eelarvest.

9.mai - Levitasime laada reklaame ümbruskonna postkastidesse


7.mai - LIIVA KÜLASELTSI TALGUD. Nõmme  LOV varustas meid 2 konteineriga Liivametsa teel ning prügikottide ja  kinnastega. Liivametsa teel olid koristamas abiks ka OÜ Riigiressursside  Keskus mehed laadur-ekskavaatoriga, millest oli palju abi. Koristasime  Liivametsa tee ümbruse metsa, harvendasime Pedaja tn äärset võsa ning  koristasime Liivaluite tn piirkonda. Osalejaid oli rõõmustavalt palju,  üle 40 inimese, sh täiesti uusi tegijaid ja uusi liikmeid Külaseltsi.  Pärast intensiivset koristust istuti ja tutvuti ühise piknikulina ümber  Oravamäel.

"Teeme ära!" talgupäev 2011 "Teeme ära!" talgupäev 2011


5.mai - Saatsime Liiva Külaseltsi liikmetele välja üleskutse osaleda Külaseltsi talgutel ning registreerida end Teeme Ära lehel.

4.mai - Juhatuse laiendatud koosolek nr 10. Olukorra tutvustus, talgud ja laat, Viljandi mnt 2b detailplaneeringust,

2.mai - Saatsime välja kirjad u 40-le Liiva ladude ettevõttele koostööettepanekutega. Lisaks kutsusime neid osalema koristustalgutel ja annetama laada loteriisse loosiesemeid.

1.mai - Ilmus LIIWA TEATAJA I number. Juhatuse liikmed ja aktivistid jagasid seda Liiva küla ja firmade postkastidesse ca 200 eks.

27.aprill - Juhatuse koosolek nr 9. Teemad: talgud, laat, Liiwa Teataja, edasised sammud linna ametitega seoses Liivametsa tee väljaehitamise taotlusega. Plaanime Tallinna Veele kirja seoses sellega, et kohalikke elanikke ei ole teavitatud ei tööde toimumisest, mürast ka puhkepäeviti kl 7-22 ning tööde lõpu kuupäevast.

25.aprill - Külaseltsi esindaja osales Viljandi mnt 2B uue hoone detailplaneeringu arutelul. Külaseltsi seisukoht – kuna mööda Rulli tänavat liigub jalgsi kogu raudteetaguse rajooni elanikkond, siis on lubamatu sealse liikluse suurendamine. Soovime detailplaneeringusse muutust, et kavandatava büroohoone juurest ei toimuks autode läbisõitu mööda Rulli tänavat.

17.aprill - Juhatuse koosolek nr 8. 3 kuu jooksul oleme saavutanud selle, et vähemalt on kõik linnainstitutsioonid teadvustanud meie probleeme ja teavad Liivametsa teest. Arutasime plaane edasistest tegevustest seoses linna ametite, linnaosavalitsuse, ladude firmade jms-ga. Valmistasime ette laata ja talguid.

15.aprill - Vastus Nõmme LOV-st (tsitaat kirjast): Peale tööde lõppu avatakse Kalmistu tee ka raskeliiklusele, kuna ajutist ühendusteed ei hooldata enam peale Kalmistu tee avamist. Selle kohta teeme kindlasti ettepaneku Kommunaalametile, et antud teelõik võetakse hooldusesse ning raskeliiklus oleks sinna suunatud.

Peale kanaliseerimistööde lõppu ei paigaldata veokite liiklemist keelavaid märke Kalmistu teele, kuna see jääb ainukeseks juurdepääsuks Liiva ladudele;

Transpordiamet on seisukohal, et Saeveski tn liikluskorraldus tuleb otsustada peale Kalmistu tee remondi lõppu;

Transpordiamet on nõus tõstma Kalmistu tee Pedaja tn juures oleva 30 km/h märgi Liivametsa tee ristmikule;

(Kalmistu tee kohta) Tegemist on hetkel ainukese juurdepääsuteega nii elumajade kui ka ladude juurde ning see ei ole tõesti ettenähtud raskeveokite regulaarsele liiklemisele. Kuna tegemist on ainukese juurdepääsuteega ladudele, siis Kommunaalamet ei saa keelata raskeveokite liiklemist ja Kalmistu tee saab sulgeda raskeveokitele ainult juhul kui on valmis ehitatud Liivametsa tee;

11.aprill - Ühiskohtumine linnaametitega. Osalesid: esindajad Liiva Külaseltsist, Nõmme LOV-st, Kommunaalametist, Transpordiametist. Linna Õigusteenistusest. Lubati kõnnitee, künnis. Transpordiamet lubas tee valmimisel hakata mõõtma kiirust, autode hulka ja müra taset. 30 märk viiakse ladude ette. Nõmme LOV pidi võtma ühendust Kalmistu tee ettevõtetega linna võimaliku kaasfinantseeringu taotluse osas – et kutsuda kokku koosolek, kus arutada, kas ja kuipalju on ladude omanikud/üürnikud valmis panustama Liivametsa tee ehitusse

Aprilli algus - Helistasime läbi Kalmistu tee ladudes asuvaid firmasid. Valmisolek koostööks Liivametsa tee väljaehitamiseks on enamusel olemas (tsitaat: mis te arvate, et leiate siit mõne, kes EI OLEKS nõus teiega ühte paati tulema Liivametsa teeväljaehitamise küsimuses) Ka autojuhid ei soovi laste vahel suurte autodega manööverdada.

6.aprill - Saime Rahvastikuregistrist ametlikult teada, et Kalmistu tee ja selle lähiümbruse rajoonis (kuni raudteeni, st need, keda puudutab Kalmistu tee liiklusprobleemid) elab ametlikult ligi 400 inimest. Plaanime koguda andmeid, kui palju elab selles piirkonnas lapsi, kelle jaoks raskeveokite ja kihutav liiklus on eriti eluohtlik.

1.aprill - Juhatuse koosolek nr 7. Teemad: Liiwa Teataja, laada ettevalmistused. Ametitega ühiskohtumise ette valmistamine. Ladude firmade kaasamine.

Märtsi lõpp - Tallinna Vesi jätkab kanaliseerimistöödega seoses Kalmistu teel kaevamist. Tänav on keskelt liikluseks suletud.

28.märts - Juhatuse kohtumine ametist lahkuva linnaosavanema Rainer Vakraga. Kohtumisel leppisime kokku ühiskohtumises, kus osaleksid kõik asjassepuutuvad linna ametid koos Liiva Külaseltsiga.

26.märts - Juhatuse liikmed jalutasid Liiva külas ringi ja arutasid kohti, mida koristada 7.mai koristustalgutel

25.märts - Juhatuse koosolek nr 6a Arutasime Liiva Külaseltsi Teataja sisu ja detaile, koristustalgute ja tänavaturu teemat (kutsume Tagurpidi Lavka). Valmistasime ette kohtumist Rainer Vakraga.

23.märts - Vastuseks meie kirjale vastas Kommunaalamet:“ Kalmistu teel ja Saeveski tänaval taastub remondieelne liikluskorraldus.“

17.märts - Marili tegi ettepaneku Liiva Tänavaturu korraldamiseks ning oli ise ka nõus seda organiseerima.

15.märts - Juhatuse liikmete kohtumine Tallinna Kommunaalametis. Järgnevalt saatsime Kommunaalametile konkreetsed kirjad kus küsisime piirangute võimalikkust, Liivametsa tee maksumust ja ajakulu jne

11.märts - Info Nõmme Linnaosavalitsuselt. Linn on otsustanud RRK vastu kohtusse minna, aga plaanivad enne RRK-ga  kuu lõpupoole kohtuda. Saime positiivse kinnituse kõnnitee ja künnise  osas.


8.märts - LIIVA KÜLASELTSI VASTLAPÄEV. Inimesi oli kohal hulganisti (erinevatel hinnangutel 50-70), lasime liugu, sõime šašlõkki ja tutvusime inimestega.

Vastlapäev 2011 Vastlapäev 2011


2-8.märts - Juhatus valmistab ette Vastlapäeva – plakatid, teavitused, organisatoorsed asjad.

2.märts - Külaseltsi laiendatud koosolek nr 6. Kohal 17 kohalikku elanikku. Tutvustasime juhatuse tegemisi, arutasime uusi ühiseid tegemisi nii Kalmistu tee liikluse kohta kui külaelanike ühistegevuste kohta. Juhatus on koostanud kirjad nii Rainer Vakrale (konkreetsete vastuste saamiseks) kui teabenõude linna Õigusteenistusele (nende otsuse teada saamiseks RRK-linn lepingu kohta).

Ladude firmadega kontaktiks otsustasime koguda kokku kõikide firmade kontaktid. Arutasime Vastlapäeva ja Talgute korraldamist.

23.veebruar - Külaseltsi juhatuse liikmete kohtumine Tallinna Linnakantselei Õigusteenistuse juristidega Tallinna linna ja RRK vahelise lepingu asjus. Linn plaanib ilmselt RRK kohtusse kaevata, aga see võib võtta aastaid. RRK on hetkel võtnud seisukoha, et sellist lepingut, mis kohustub temal Liivametsa teed välja ehitama, pole üldse kunagi sõlmitud.

23.veebruar - Juhatuse koosolek nr 5. Plaanime koostööd Kalmistu teel asuvate ettevõtetega – meil kõigil on üks eesmärk - Liivametsa tee väljaehitus. Plaanime kohtumist otse Kommunaalametiga. Plaanime laiendatud koosolekut, et kaasata rohkem aktiviste. Uurime MTÜ-de toetusvõimalusi. Valmistame ette Külaseltsi I Vastlapäeva. Arutasime probleemi, et koerte omanikud ei korista enda järelt koerte väljaheiteid.

21.veebruar - Juhatuse liikmete kohtumine Nõmme Linnaosa vanema Rainer Vakraga.

Väljavõte protokollist: Infoks -  Kalmistu tee liiklusküsimust puudutavad materjalid saadeti Tallinna Linnakantselei õigusteenistusele, kes lubas selle nädala jooksul teha otsuse, mida nimetatud küsimuses ette võtta.

Linn on Kalmistu tee remondi ajaks paigaldanud raskeveokite liikumist keelavad märgid.

R. Vakra - eelarves on Kalmistu tee kordategemine sees ja kindlasti seda ka kaitseme, aga paraku on nii, et tehakse teatatud valikud. Hetkel on tee kordategemine linnosa esimesi prioriteete, kuid kõikide linnaosade ettepanekud pannakse ühte kokku ja sealt hakatakse tegema valikuid.

Teema on olnud üleval juba 2003. aastast, kuid kunagi varasemalt pole seda linnaosavalitsuse poole ametliku taotlusena tehtud. 2011. aasta on esimene aasta, kui tee kordategemist taotletakse ametlikult.

Arutasime Kalmistu tee liikluse eluohtlikku ja mürarikast  olukorda. Külaselts tegi ettepaneku nii künniste paigaldamiseks (et tagada autode kiiruspiirangutest kinni pidamine, mida hetkel reeglina eiratakse), kõnniteede rajamiseks (et elanikel ei oleks eluohtlik tänaval liigelda) ning Liivametsa tee väljaehitamiseks vajalike summade leidmise linna eelarvest. Linna ja RRK vaheline võimalik kohtuvaidlus Külaseltsi ei puuduta – kohalikud elanike partneriks on Tallinna linn.

Linnaosavanem lubas igati toetada meie soove – (kõnnitee, künnised) ning esitada Transpordiametile taotlus raskeveokite liikumise keelamise märkide alaliseks muutmiseks.

19.veebruar - Kirjutasime kirja DPD juhile, kuna DPD autod olid tol ajal ühed peamised kiiruspiirangute ületajad Kalmistu teel. Kutsusime üles positiivsele koostööle.


18.veebruar - Aktsioon „Rikkujad pildile“. Kuna  oli erakordselt külm ilm, siis loendasime 4 tunni jooksul vahetustega  Kalmistu teed läbivaid autosid, pildistasime üles keeldu rikkuvaid  raskeveokeid ning saatsime hiljem andmed rikkujate kohta politseile.

"Rikkujad pildile" aktsioon "Rikkujad pildile" aktsioon


16.veebruar - Juhatuse koosolek nr 4. Jagasime infot uute liikmete kohta, valmistasime ette kohtumist Rainer Vakraga (joonistasime koos Kalmistu tee muutuste kaarti, kuhu künnised, kõnniteed jne)

Kommunaalameti ametlik vastus (tsitaat): „Kalmistu tee ei ole ette nähtud raskeveokite liikluseks“

10.veebruar - Saatsime teavituskirja linnaosa elanikele MTÜ asutamise ja plaanide kohta ning alustasime liikmeavalduste vastuvõttu. Valmistasime ette Rainer Vakra külastust ja Külaseltsi Vastlapäeva. Valmistasime ette aktsiooni „Rikkujad pildile“ (sel ajal kehtis  Kalmisu teel raskeveokite liikumise keeld kuid vaatamata sellele liikus neid iga päev paarkümmend, mistõttu otsustasime ühel päeval rikkujaid pildistada ja info politseisse edastada).

9.veebruar - Juhatuse koosolek nr 3. Valmistasime ette Rainer Vakra külastust. Rääkisime Liiva Teataja väljaandmisest ja infotahvli üles panemisest. Valmistasime ette vastlapäeva ja maikuusse planeeritavaid koristustalguid.

9.veebruar - Saatsime välja pressiteate „Liiva asumi elanikud asutasid oma seltsi.“ Pressiteate Liiva Külaseltsi loomise kohta avaldasid Nõmme Sõnumid (esialgu veebis), kylauudis.ee, eestielu.ee ja E24.ee.

8.veebruaril Juhatuse esimees käis MTÜ-de Liidu poolt korraldatud kaasava planeerimise koolitusel.

2.veebruar - Juhatuse koosolek nr 2. Juhatuse liikmeks lisandus Kitty Kass, rääkisime veebilehest, selgitasime juhatuse liikmete vastutusalasid.

1.veebruar - Registreerisime domeeni www.liiva.ee ning asusime kodulehte tegema. Avasime ka Liiva Külaseltsi lehe Facebookis.

28.jaanuar - Juhatuse koosolek nr 1. Valmistasime ette teavituskirja külaelanikele ning arutasime konkreetseid tegevusplaane.

(väljavõte protokollist) Tulevastest tegevustest – Transpordiametilt, Kommunaalametilt või Nõmme linnaosavalitsuselt soovime (I etapp)

a) 2 künnist (lisame kaardi, kus täpselt fikseeritud, kuhu elanikud neid soovivad)

b) Suurte autode liikumiskeelu märgid ajutisest alaliseks

c) Liiva ladude juurde juhatav silt Liivametsa tee otsa

Tulevikuks – püüame kogu Liiva ladude liikluse ümber suunata Liivametsa teele

24.jaanuar - MTÜ Liiva Külaselts kanti Äriregistrisse

Valmis Liiva Külaseltsi logo (aitäh, Indrek!)

19.jaanuar - MTÜ Liiva Külaselts asutamiskoosolek

Juhatuse liikmed: Kristel Kaseleht (juhatuse esimees), Tiiu Roosma, Merike Mitt, Indrek Luberg

5.jaanuar - Idee luua ühiste huvide kaitseks MTÜ

Kalmistu tee aktivistid kogunesid. Peamine mure – pärast Tallinna vee kanalisatsioonitöid ähvardab taastuda endine liiklusolukord Kalmistu teel.

Sündis otsus asutada ühiste huvide kaitseks MTÜ, kuhu kaasata ka kõiki Kalmistu tee, Saeveski tn jm ümbruskonna inimesi. Siis saab ka organiseeritumalt suhelda linnaosavalitsuse ja linna ametitega, tegelda detailplaneeringutega (vajadusel) või küsida nõu juristidelt.

Püstitusid 3 konkreetset eesmärki:

1. Soovime jätkata praegust olukorda, kus suured autod ei tohi elurajoonist läbi sõita ning seoses sellega taotleme korralikult paigaldatud liiklusmärke (sh Liivametsa tee otsa)

2. Maikuust soovime Kalmistu teele 2 künnist - üks oleks tõstetud ristmik (Pedaja/Saeveski ja Kalmistu tee ristmik) ning II pärast elumajasid metsa vahele.

3. Kalmistu tee on hetkel tupiktänav, aga soovime selle tupiku tuua ettepoole, st teha nii, et meie elurajoonist tagumiste ladude autod üldse läbi ei  sõida.