Kohtumine linnaosavanemaga

Sel nädalal käis Liiva Külaseltsi juhatus kohtumas Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakraga. Koosoleku kaks peateemat olid Liivametsa tee väljaehitamine ja Kalmistu tee liiklusolukorra parandamine.

Liivametsa tee ehitust puudutav vaidlus linna ja OÜ Riigiressursside Keskus vahel on seni lahenduseta ning jääme ootama Tallinna Linnakantselei õigusteenistuse seisukohta selles küsimuses. Nõmme Linnaosavalitsus on esitanud ametliku taotluse Liivametsa tee ehituse finantseerimiseks Tallinna 2011.a. eelarvest ning Rainer Vakra kinnitusel on Liivametsa tee kordategemine (ehitamine) linnosa esimesi prioriteete. Eelarve arutelu toimub eeldatavasti märtsi lõpus.

Kalmistu tee osas lepiti kokku, et veoautode sõidu piirang Kalmistu teel jääb kehtima ka peale asfalteerimistööde lõppu. Ülejäänud teemadel nagu kõnniteed, künnised ja liiklusmärkide paigaldamine ilmnesid mõned täpsustamist vajavad asjaolud või vajadus kooskõlastuse järele ning nendega tegeleme me jooksvalt edasi.

Pilt - NLOV