Rulli ülekäigu sulgemine

Edelaraudtee AS-i plaan Liiva jaama piirkonna raudteeohutuse suurendamisel hõlmab muuhulgas ka otsust Rulli tänava raudteeülekäik sulgeda, rajades piirdeaiad Liiva jaamast Viljandi maanteeni. Põhjuseks see, et Rulli ülekäik on samatasandiline ja sellest tulenevalt ohtlikum kui Liiva jaama juurde rajatav tunnel või Viljandi mnt ülekäik, kus samatasandilisele ülekäigule lisab ohutust helisignaal. Sellele plaanile on tänaseks oma vastuseisu avaldanud nii Liiva asumiselts, Nõmme Linnaosavalitsus kui ka Nõmme linnaosakogu. Tegime Linnaosakogu komisjoni poolt ettepaneku asendada ka Rulli ülekäik tunneliga, kuid sellest keelduti, põhjendusega, et Viljandi mnt ülekäik on piisavalt lähedal taoline kulutus ei ole otstarbekas.


Rulli tänava ülekäik Rulli tänava ülekäik


Rulli tänava ülekäigu kasutus on tunduvalt suurem kui Liiva jaama juures või Viljandi maanteel. Seda, mis juhtub tuima tarastamise korral, saime näha Järve keskuse taga, kus inimesed aeda lihtsalt augu lõikasid ja harjumuspärast rada mööda edasi käisid.


Tehnilise järelevalve amet ei nõua olemasolevate samatasandiliste raudteeülekäikude sulgemist. Sarnased ülekäigud on olemas ka teistes kohtades – Tallinn-Väike jaamas, Kitseküla jaamas, Rahumäe jaamas, Nõmme jaamas, Pääsküla jaamas ja mujal. Lisaks on Rulli ülekäigul suurepärane nähtavus kahele poole – raudtee on sirge ja tänu Liiva jaama lähedusele on rongide kiirused väikesed. Kui on meetmeid, mis võimaldaks Rulli tänava ülekäigu ohutust veelgi suurendada, siis tuleb Edelaraudteel või Tallinna linnal need investeeringud teha, mitte valida lihtsamat teed, et paneme kinni ja probleem lahendatud. Ringiga käimine on loomulikult tervislik, kuid sadadele inimestele sunnitud igapäevase ajakulu tekitamine olukorras, kus on olemas aastakümneid toiminud otsetee, on lihtsalt vale lahendus. Kui Viljandi mnt ülekäigu ohutuse kindlustab helisignaal, kas ei saa siis sama signaali dubleerida ka Rulli ülekäigule, see ei tohiks ju tehniliselt väga keerukas olla?


Ühe argumendina meenutas Edelaraudtee esindaja meile Jüri Aarmaga juhtunud traagilist õnnetust. See argument pole paraku pädev. Inimesed võivad klapid peas ka tuimalt liinibussi alla astuda. Me ei hakka ju sellepärast autoteid tarastama? Jätame inimestele vabaduse ületada raudteed harjumuspärases kohas ja vastutuse enne raudtee ületamist tähelepanelik olla.


Rulli ülekäigu sulgemise vastu andis Petitsioon.ee keskkonnas oma allkirja 253 kohalikku elanikku.


8. märtsil 2021 leidis teema kajastamist Kanal12 Tallinna uudistes (alates 01:15).

Edelaraudtee AS juhi esitatud argumendid on taas ebaveenvad. Tema väitel tõusevad raudteel kiirused. See aga ei puuduta Rulli ülekäigu olukorda, sest kaugus Liiva jaamast jääb samaks ja rongid peavad seal ikkagi pidama saama, seega jäävad ka rongide kiirused Rulli ülekäigul madalaks. Kui lisandub täiendavaid ronge, siis tõuseb selle võrra oht täpselt sama palju ka Viljandi mnt ülekäigul, ehk siis ka see argument Rulli tn ülekäigu sulgemise õigustamiseks ei päde.


12. märtsil avaldas linnaosalehes Rulli ülekäigu säilimisele oma toetust Nõmme linnaosavanem: http://www.liiva.ee/images/documents/nomme-sonumid_20210312_05_615.pdf


16. märtsil ilmus Rulli ülekäigu teemal lugu Postimehes: https://www.postimees.ee/7202297/liiva-asumi-elanikud-sodivad-raudteeulekaigu-sulgemise-vastu


21.11.2023 kirjutas Rulli ülekäigust ERR-is Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri: https://www.err.ee/1609172140/karmo-kuri-kas-uhe-ulekaigu-sulgemine-on-kohalik-mure-voi-midagi-enamat