Kalmistu tee 4a

Ebaõigete andmete ümberlükkamine ja paranduse avaldamine vastavalt VÕS § 1047 lg 4:

Käesolevaga lükkab Liiva Külaselts ümber väite nagu oleks Osaühingu K-Kinnisvarahaldus ja Osaühingu Külminaator näol tegemist petistega. Samuti ei ole meie uue naabri, Kalmistu tee 4a omaniku ja elaniku, Richard Kukkur'i näol tegemist petisega - tegemist on lugupeetud ettevõtjaga, kes on ehitanud nimetatud aadressile isiklikuks tarbeks üksikelamu, millele taotletakse ka elamu sihtpärast kasutamist võimaldav kasutusluba.

Hr. Kukkuri avalike selgitustega antud teemal võib tutvuda siin: