Liivametsa tee võib valmida juba sel aastal.

28. märtsil toimunud Tallinna Linnavalitsuse istungil kiideti heaks kohtuliku kompromissi tingimused linna ja OÜ Riigiressursside Keskus (RRK) vahel, mille järgi kohustub RRK tasuma ligi 208 000,- Liivametsa tee välja ehitamiseks ning tee valmimise tähtaeg on 31.12.2012. Teatud tingimustel võib see pikeneda viie kuu võrra, kuid loodame esialgu parimat.

Tänaseks on ka kohus selle kompromissi kinnitanud ning Tallinna Kommunaalamet on välja kuulutanud tööprojekti riigihanke.

Liivametsa tee Maa-ameti kaardil Liivametsa tee Maa-ameti kaardil

Vastupidiselt Maa-ameti kaardil kujutatule tegelikus elus Liivametsa teed veel ei eksisteeri. Liivametsa tee välja ehitamine lahendaks kõigi Kalmistu tee piirkonna elanike probleemid, mis on seotud praegusest tihedast liiklusvoost tekkiva müra ja saastega. Liivametsa tee välja ehitamine on ka üks Liiva Külaseltsi tegevuse peamisi eesmärke.